bestvideobabymonitors2014.com化工 > 产品展示>>医药中间体

产品展示>>光刻胶中间体

2-乙基-2-金刚烷醇
产品名称:2-乙基-2-金刚烷醇
CAS NO.:14648-57-8
结构式:

产品推荐

联系方式

电话: 021-50278900 传真: 021-50278958 50278968
地址: 上海市浦东新区毕升路299弄6号楼201室
邮箱: @bestvideobabymonitors2014.com
张家港办事处 (内贸产品)
电话: 0512-58322193,58322195 传真: 0512-58322197
地址: 江苏省张家港保税区国际金融中心2002室
邮箱: @bestvideobabymonitors2014.com